Cymraeg

Nod y wefan hon yw cydymffurfio â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a gweithredu dan gyfarwyddyd Cynllun Iaith Gymraeg yr Adran Addysg a Sgiliau. Ein bwriad yw darparu cyfieithiadau Cymraeg o’r holl ddeunyddiau sy’n ymddangos ar y wefan, lle cafodd fersiynau Cymraeg eu paratoi o’r copi caled cyfatebol.

ENGLISH TRANSLATION

This website aims to comply with the Welsh Language Act 1993 and to operate under the guidance of the Department of Education and Skills Welsh Language Scheme. It is our intention to provide Welsh translations of all material appearing on the website, where Welsh language versions have been produced of the hardcopy equivalent.

SummitSkills has a Welsh language strategy available for download in both Welsh and English.

Have your say and Contribute to the Sector’s Skills Development
Apprenticeship Completion