The Alliance of Sector Skills Councils

Summit Holiday Village

Summit Holiday Village

Try your hand at this careers game and experience a day in the life of a building services engineer, making 'real' decisions that impact on costs and the environment. You will navigate through a fantasy holiday village, testing your skills and knowledge along the way on issues relating to building services engineering, sustainability and renewables.

Launch the game

 

 
Rhowch gynnig ar y gêm gyrfaoedd hon a phrofi diwrnod ym mywyd peiriannydd gwasanaethau adeiladau, gan wneud penderfyniadau 'go iawn' sy'n effeithio ar gostau a'r amgylchedd. Byddwch yn llywio drwy bentref gwyliau dychmygol, gan brofi eich sgiliau a'ch gwybodaeth ar hyd y ffordd ar faterion yn ymwneud a pheirianneg gwasanaethau adeiladau, cynaliadwyedd a chynnyrch adnewyddadwy.

Lansio'r gêm

Goodday
Careers/Vacancies on external websites